Formulär

Widgeten ”Formulär” infogar ett formulär som man tidigare skapat med formulärsfunktionen. Man kan antingen visa upp formuläret rakt av eller skriva över vissa värden (t.ex. rubrik eller mottagare) för att enklare kunna återanvända formulär på flera delar av webbplatsen.

Inställningar

Widgeten Formulär med ett valt formulär

När man valt det formulär man vill infoga så visas lite övergripande information som rubrik, mottagare, m.m. Man har även möjlighet att markera att formuläret eventuella svar ska skickas som en kopia till besökaren också.

Observera

För att kryssrutan ”Skicka kopia till besökaren” ska fungera så måste formuläret innehålla minst ett e-postfält. Kopian kommer att skickas till det första e-postfältet i formuläret.

Ersätt inställningar

För att göra det enkelt att återanvända formulär på flera sidor så finns möjligheten att ersätta inställningar när man infogar ett formulär. Tanken är att t.ex. ett anmälningsformulär kan infogas på flera olika sidor och sen så ersätter man rubriken, ämnesraden och mottagaradressen.

Widgeten Formulär med ett valt formulär och panelen "Ersätt inställningar" utfälld