”Publika webbläsare”

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Funktionen ”Publika webbläsare” låter dig som administratör skapa en länk som ställer in vissa standardvärden för datorerna på biblioteket. Tanken med funktionen är att enkelt kunna avgränsa på saker så som katalog och bibliotek men även att stänga av vissa funktioner så som ”Kom ihåg mig” på inloggningssidan.

Speciella menypunkter

När man har byggt upp sin konfigurations-url så kopierar man den och lägger in som startsida på datorerna i biblioteket. Har man inte behörighet till detta så får man be sin IT-avdelning om hjälp.

Inställningar

Observera

Även om man ställer in olika filter på t.ex. katalog och bibliotek så kan låntagaren själv välja att söka utanför de filtrerna antingen på själva söksidan eller genom avancerad sök. Det finns inget sätt att helt hindra låntagaren från att söka i resten av katalogen.