Tips

Ett tips kan vara ett tips på ett verk i katalogen eller en valfri webbadress. Kopplingen mot verk i katalogen gör att tipset kan dyka upp under rubriken ”Skrivet om” när man kikar på ett verk på webbplatsen.

Specialfält

Koppla en titel

Tips med både titel och bild vald

Kopplingen till en titel görs via knappen ”Välj titel” nedanför bildvalet. Titeln visas sen upp med en länk till titelsidan på webbplatsen.

Väljer man ett verk med en omslagsbild så kommer den bilden att visas intill titelinformationen. Väljer man däremot att även välja en vanlig bild till tipsen så kommer denna att användas istället för omslagsbilden.

Observera

Väljer man en ny bild när man har ett verk kopplat så kommer detta bara att gälla för det aktuella tipset. Den ordinarie omslagsbilden för verket ändras inte. Vill man göra detta så får man använda funktionen Omslagsbilder istället.

Taggar från verket

När man kopplar ett verk så kommer även ämnesord från verket att föras över till tipset. Dessa markeras ut separat från de vanliga taggarna man skriver in själv och placeras sist i listan.

Skrivet av

Fältet skrivet av

Fältet ”Skrivet av” används för att identifiera vem eller vilka som har bidragit till en artikel eller ett tips. Detta kan antingen vara personal på biblioteket eller personer som skickat in material.

När man skapar ett nytt dokument så fylls fältet i med den användare man är inloggad som.

Url

Ange den URL som ditt tips handlar om. När detta visas på webbplatsen så kommer Saga att försöka hämta ut metadata från URLen för att läsa ut t.ex. titel, författare, isbn m.m. om det finns tillgängligt enligt Open Graph-protokollet. Vi tar dock inte med bilder i dagsläget.

Nedan följer några exempel på information som vi kan hämta ut från lite olika källor.

Katalogpost från annan Saga-webbplats

Metadata från katalogpost hos Jönköpings bibliotek

Artikel från annan Saga-webbplats

Metadata från artikel hos Minabibliotek

Libris katalogpost

Metadata från katalogpost hos Libris

Album hos Spotify

Metadata från album hos Spotify