Personalsidor

Personalsidor används för att presentera personalen. De visar normalt sett personalens profilbild, kontaktinformation och vilka bibliotek man jobbar på. Utöver det så kan man skriva en presentation och t.ex. filtrera fram artiklar och boktips som personen skrivit med hjälp av widgeten Innehållslista.

Personalsidans titel är låst till personalens namn.

Till skillnad från vanliga redaktionella sidor så skapar man personalsidor via personalfunktionen. Det går dessutom bara att skapa en personalsida per användare och språk.

Observera

Om man vill kunna skapa en dynamisk personallista på t.ex. en bibliotekssida så måste det finnas personalsidor för personalen. Man kan då använda widgeten Innehållslista och filtrera på personalsidor och biblioteket.

Specialfält

Personalsidor har inga specialfält. Den förifyllda informationen så som namn, telefonnummer, bibliotek osv. som visas upp redigeras från personalkontot istället.