Sökordsförslag

Sökordsförslag hjälper en besökare att förfina sin sökning utifrån en sökfråga.

En vanlig sökning i Saga är t.ex. ”Författarnamn mediatyp”. Att söka på en viss mediatyp är dock ganska begränsande då det inte är säkert att mediatypsnamnet förekommer uttryckligen i katalogposten och är därmed inte sökbart i fritext.

Det sökordsförslagen tillför är att om ens sökfråga innehåller något av de definierade orden så kan besökaren få förslaget att konvertera hela eller en del av sin fråga till ett motsvarande filter istället.

Observera

Medan det allra mesta i Saga är uppdelat per språk så går sökordsförslag emot detta och använder alla förslag oavsett språk. Detta då nyckelorden aldrig visas upp för besökaren utan bara det faktiska förslaget. Så har man en webbplats på flera språk och vill lägga till nyckelord på olika språk så lägger man in dem efter varandra.

Exempel

Som exempel kan vi ta sökningen ”Läckberg e-bok”. Med sökordsförslag påslagna så får vi detta förslag längst upp i sökresultatet.

Ett sökordsförslag som vill lägga till E-bok som filter

Klickar man på texten så justeras sökfrågan till bara ”Läckberg” och ett mediatypsfilter på ”E-bok” läggs till i sökningen vilket bör ge ett betydligt bättre resultat.

Om sökfrågan innehåller flera förslag så visas samtliga upp. Nedan är ett exempel från en sökning på ”Lars kepler e-bok”.

Flera sökordsförslag för en sökfråga, i detta fall mediatyp och författare

Förslagstyper

Det finns flera typer av förslag som en besökare kan få via den här funktionen. Vissa är automatiska medans vissa måste konfigureras med nyckelord innan de börjar fungera.

Mediatyp

Använder de översatta mediatypsnamnen som nyckelord. Som administratör så kan man även lägga upp egna nyckelord som förslag. T.ex. så kanske man vill att E-bok även ska föreslås vid sökning på ”ebok” och ”e-böcker”.

Publiceringsår

Fungerar automatiskt om en sökfråga innehåller exakt fyra siffror i följd. Det går inte att lägga till egna nyckelord för att utöka.

Författarnamn

Fungerar automatiskt så länge författarnamnet också återfinns i författar-facetten. Denna är beroende på att facetten ”Författare” är påslagen. Det går i dagsläget inte att lägga till egna nyckelord för att utöka författarförslagen men det kan ändras i framtida versioner om intresse finns.

Systemsidor

Saga har ett antal inbyggda systemsidor som vanligtvis inte dyker upp i söken överhuvudtaget. Detta är sidor som t.ex. ”Öppettider”, ”Inköpsförslag” och allt under ”Mina sidor”. Det är dock väldigt vanligt med sökningar på t.ex. ”öppettider”, ”mina lån”, ”reservationer” m.m.

Vyn för att redigera sökordsförslag för olika systemsidor

Sökordsförslag för systemsidor fungerar som övriga förslag med skillnaden att de inte kommer med några fördefinierade nyckelord och att de länkar till funktionen istället för att förändra sökfrågan.