Innehållssidor

En innehållssida används när man ska skapa bestående sidor som t.ex låneregler, barnsidor, m.m.

En viktig skillnad mot övriga sidtyper är att bilden som väljs för en innehållssida endast används i listningar. Vill man ha samma bild på själva sidan får man använda en bild-widget för det.

Observera

Innehållssidor och bibliotekssidor är de enda sidor som går att koppla i navigationen.

Specialfält

Endast för inloggade besökare

Kryssar man i rutan ”Endast för inloggade användare” så måste besökaren vara inloggad som låntagare för att kunna se innehållet. De kan fortfarande se rubriken på söksidan men ingress och innehåll är dolt.

Sökresultat som visar en sida som kräver att besökaren är inloggad

Sökbar

Kryssar man ur rutan ”Sökbar” så går sidan helt enkelt inte att söka fram på webbplatsen. Detta är främst tänkt för startsidan då den inte är särskilt intressant att stöta på i sökfunktionen men kan även användas för andra sidor som man vill göra svårare att hitta av någon anledning.

Visa i sidlista A-Ö

Fältet "Visa sidlista A-Ö"

Innehållssidor och bibliotekssidor visas som standard upp på A-Ö sidan på webbplatsen. Sidan titel visas då upp med en länk till sidan. Vill man att sidan även ska dyka upp under andra ”namn” i A-Ö så kan man välja att lägga till alternativa namn. Dessa visas då upp som en egen sida utöver det vanliga namnet. Användningsområden är att t.ex. säga att t.ex. en sida som heter ”Låneregler” även ska dyka upp under R med namnet ”Regler”.

Vill man inte att sidan man jobbar med ska dyka upp alls så kan man kryssa ur ”Visa sidlista A-Ö” istället.