Personal

Personal i Saga fyller två funktioner. Dels är det en lista på personal som då kan ha personalsidor kopplade till sig, dels är det användarkonton som kan användas för att logga in i den administrativa delen av Saga.

Personal kan tilldelas olika roller beroende på vad de ska kunna göra i den administrativa delen av Saga.

Från översiktsvyn så kan man skapa eller redigera befintlig personal samt hantera personalsidor.

I listan med personal så ser man vilka personalsidor som finns skapade på samma sätt som i den ordinarie sökfunktionen för redaktionellt innehåll, med antingen en penna för en befintlig sida eller ett plus om man vill skapa en sida på ett nytt språk.

En användare med sidor på engelska och svenska men inte norska och finska

I exemplet ovan så finns det en engelsk och en svensk sida för Karl-Johan, vill man skapa en norsk eller finsk sida så klickar man på plusset.

Observera

Har man bara ett språk i Saga så ser man aldrig plusset i den ordinarie sökfunktionen då detta vanligtvis bara används för att skapa syskondokument på andra språk.

Redaktörer kan bara redigera sin egen personalinformation men allas personalsidor då Saga saknar behörighetsstyrning på dokumentnivå i dagsläget.

Roller

Det finns tre fördefinierade roller i Saga, dessa kan i dagsläget inte ändras.

Administratör
Kan administrera allt och alla.
Redaktör
Kan skapa och redigera allt redaktionellt material, hantera öppettider, omslagsbilder och låntagare. Kan även redigera sin egen personalinformation.
Personal
Kan inte logga in i den administrativa delen av Saga. Används för att kunna skapa personalsidor och därmed lista personalen på t.ex. bibliotekssidor.

Lägga till ny personal

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

När man lägger till ny personal i Saga så måste man ange åtminstone ett namn och en unik e-postadress. Övriga fält rekommenderas att de fylls i då de visas upp på personens personalsida.

Profilbilden används både i det administrativa gränssnittet och på personalsidan på webbplatsen, laddar man inte upp en bild så kommer en att automatiskt genereras utifrån personens initialer.

Om personen ska kunna logga in så måste den ha någon av rollerna ”Redaktör” eller ”Administratör”. Ifall man valt någon av rollerna när anvädaren skapas så kommer ett e-postmeddelande att skickas till den angivna e-postadressen med instruktioner om hur man sätter sitt lösenord.

Kryssrutan ”Göm från lista med personalkonton” gör att personen inte kommer att dyka upp i widgeten Lista personal. Denna bör kryssas i för t.ex. test- och demokonton.

Observera

Om man i efterhand byter roll till någon av rollerna som kan logga in i Saga så måste man klicka på knappen ”Skicka intstruktioner för byte av lösenord”.