Öppettider

Bibliotekens öppettider i Saga bygger på att man sätter upp sina normala öppettider som grund och sen kan man utifrån det lägga till avvikelser. En avvikelse kan vara antingen en enstaka dag (t.ex. första maj) eller spänna över en längre tid (t.ex. sommartider).

Tidslinjen som hanterar öppettiderna

Öppettiderna hanteras via en grafisk tidslinje som är i tre lager. Längst ner ligger de normala öppettiderna (omnämns i vissa fall som grundläggande öppettider eller baseline), ovanför dom så ligger avvikande tidsspann och överst enstaka avvikande dagar. Dagens datum markeras även ut med en röd linje tvärs hela tidslinjen.

När öppettiderna sen visas upp på webbplatsen så läser vi tidslinjen uppifrån och ner, så finns det en avvikande dag för ett datum är det det som gäller, annars kollar vi om det finns ett avvikande tidsspann som sträcker sig över datumet och sist så tar vi de normala öppettiderna.

Observera

De flesta delar av Saga administration fungerar bra på surfplattor, öppettiderna gör tyvärr inte det.

Tidslinjen

Tidslinjen används för att på ett överskådligt sätt kunna visa upp öppettiderna över en längre period. Man kan enkelt klicka och dra den för att visa tidigare eller senare datum alternativt använda musens scrollhjul (eller datorns touchpanel på laptops) för att zooma in eller ut.

Knapper för att skapa nya avvikande öppettider

Längst upp finns det två knappar för att lägga till nya avvikelser. Dessa skapas mitt i den nuvarande vyn så det kan vara en god idé att zooma in till ungefär när de ska vara innan man skapar dom.

Observera

Det går inte att lägga två avvikande tidsspann eller två avvikande dagar som överlappar. Ett tidsspann och en avvikande dag går däremot utmärkt.

Klickar man på en avvikande öppettid så markeras den med en annan färg och ett kryss dyker upp i hörnet som används för att radera avvikelsen.

Vald avvikande öppettid med kryss för att radera avvikelsen

När en avvikelse är markerad så kan man sen klicka på den och dra den till ett annat datum. Är det ett avvikande tidsspann så kan man även ta tag i kanterna och förstora eller förminska spannet.

Vill man ändra tiderna som gäller för en avvikelse (eller för de normala öppettiderna) så dubbelklickar man på det man vill ändra, en panel dyker då upp där man kan redigera detaljerna.

Öppet eller stängt

När man sätter upp de normala öppettiderna eller en avvikelse så får man sen ställa in exakt vilka tider som gäller för de aktuella dagarna. Man har här möjlighet att lägga in ett eller flera tidsspann per dag, lämnar man en dag tom så kommer biblioteket att visas som stängt. För att man snabbt ska få en överblick så syns öppet eller stängt vid varje dag också.

Panel där man redigerar exakta öppettider

Så har man t.ex normalt öppet från 09:00 till 21:00 men lägger in en avvikande dag och inte anger några tidsspann för den dagen så kommer biblioteket att visas som stängt.

Hantera avvikelser

När man lagt in en avvikande öppettid så får man, förutom att ställa in dagens tider, upp ett par extra fält att fylla i.

Extra fält att fylla i för avvikelser

De första fälten är de datum som avvikelsen gäller, dessa kan antingen justeras här i panelen eller genom att dra avvikelsen i tidslinjen.

Kryssrutan ”Obemannade tider” ändrar denna avvikelse till att vara för Obemannade öppettider. Denna ruta syns inte om inte obemannade öppettider är påslagna för det aktuella biblioteket.

Beskrivningstexten för en avvikelse är frivillig men samtidigt ett bra verktyg för att informera om varför öppettiderna är annorlunda. Har man en webbplats på flera språk så får man upp en ruta för varje språk.

Obemannade öppettider

Obemannade öppettider är samlingsnamnet vi har valt i Saga för tjänster som ”Öppet bibliotek” och ”Meröppet” där låntagarna kan komma in på biblioteket utanför ordinarie öppettider.

Om ett bibliotek har denna typ av tjänst så kan det aktiveras i Saga genom att ändra bibliotekets inställningar. När detta är gjort så dyker det upp en till rad med öppettider i tidlinjen i en alternativ färg. Man får även möjligheten att markera avvikelser så att de gäller för de obemannade tiderna.