Biblioteksgrupper

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Biblioteksgrupper är ett koncept som tagits fram i Saga för att kunna gruppera bibliotek inom stora kataloger. Har man ett sammarbete med flera kommuner så kan man t.ex. skapa biblioteksgrupper med en indelning per kommun.

Grupperna används sen på flera ställen ute på webbplatsen, t.ex. i sökfacetter, beståndsvisningen och reservationsdialogen.

När man skapat sina biblioteksgrupper så får man sen gå in på varje bibliotek som ska höra till gruppen och ändra bibliotekets inställningar.

Observera

Om man skapar nya biblioteksgrupper eller ändrar vilka bibliotek som hör till en viss grupp så måste en omindexering startas för att grupperna ska återspeglas korrekt i sökresultat och facetter. Detta kan inte göras via det administrativa gränssnittet (ännu) utan man får kontakta OLS för detta.