Systemsidor

Systemsidor är i grund och botten en renodling av sidan Inställningar där vi valt att lyfta ut inställningar som hör till specifika sidor till en bättre grupperad vy.

De flesta av systemsidorna har ett antal grundläggande fält som beskrivs nedan. Notera att alla sidor inte har alla av de gemensamma fälten (t.ex. så kan inte A-Ö-sidan visas i A-Ö).

Aktiv
Aktivera eller avaktivera funktionen i fråga. Vissa funktioner går inte att stänga av, t.ex. Inloggning.
Visa i A-Ö
Anger om sidan ska visas på A-Ö-sidan eller inte. Kryssar man i detta så kan man sen ange vilka namn som sidan ska dyka upp som på A-Ö-sidan. Anger man inga namn så visas ingenting.

Inloggning

Inloggning

Aktivera tvåfaktorsautentisering
Tvåfaktorsautentisering låter låntagarna konfigurera ett extra lager av säkerhet på sina konton. Detta är helt frivilligt för låntagaren, om funktionen aktiveras här så ges endast möjligheten för dom att aktivera det under ”Mina sidor”.
Sida för ”Hur fungerar detta?”-länk

Peka ut det dokument som förklarar inloggningsförfarandet på webbplatsen. Länken visas på inloggningssidan.

Observera

Om webbplatsen har flera språk så måste denna sida finnas översatt på samtliga språk för att fungera korrekt.

Sida för ”Inget lånekort”-länk

Peka ut den sida som förklarar hur man skaffar ett lånekort på webbplatsen. Länken visas på inloggningssidan.

Observera

Om webbplatsen har flera språk så måste denna sida finnas översatt på samtliga språk för att fungera korrekt.

Glömt lösenord

Ger låntagare möjligheten att att återställa lösenordet till sin användare i Saga. Detta påverkar inte deras PIN-kod. Länken till funktionen dyker upp på inloggnigssidan.

Ny PIN-kod

Ger låntagare möjligheten att begära en ny PIN-kod. Detta måste stödjas av bibliotekssystemet och vara aktiverat i OLA. Kontakta supporten om det inte fungerar efter att denna inställning aktiverats. Länken till funktionen dyker upp på inloggnigssidan.

Observera

I dagsläget stödjer endast Mikromarc denna funktion.

Mina sidor

Sidorna under ”Mina sidor” har egentligen bara valen att synas under ”A-Ö” eller inte. Inställningar som rör online-betalning av skulder finns på sidan Inställningar.

Övriga

Sidorna Öppettider och A-Ö har inga speciella inställningar och beskrivs därför inte mer utförligt.

Inköpsförslag/fjärrlån

Söktjänst
Den söktjänst som ska användas för att söka fram titlar. I dagsläget så finns det endast stöd för Libris (Sverige) och Finna (Finland).
Aktivera kryssruta ”Godkänn regler”
Lägger till en kryssruta sist i formuläret som ber en godkänna reglerna för inköpsförslag/fjärrlån.
Vald regelsida
Peka ut det dokument som har reglerna för kryssrutan ”Godkänn regler”. Visas upp som en länk bredvid kryssrutan.

Kalender

Aktivera visningsläge ”Få arrangemang”
Ett specialanpassat visningsläge för bibliotek som endast har ett fåtal händelser per vecka.

Fullpost

Aktivera ”provläs”
Aktiverar provläslänkar. Detta fungerar bara för vissa poster och till största del svenska titlar.
”Hjälp”-länk för e-media

Peka ut det dokument som förklarar e-media på webbplatsen. Länken visas sen på e-media poster.

Observera

Om webbplatsen har flera språk så måste denna sida finnas översatt på samtliga språk för att fungera korrekt.

Aktivera serieinformation
Aktiverar utökad serieinformation på fullposten. Detta är en experimentell funktion som försöker sammanställa serieinformation via övriga poster från bibliotekskatalogen.