Sökfacetter

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Sökfacetter kommer i två varianter, en för katalogsöken och en för innehållssöken.

Vyn som används för att hantera sökfacetter.

Båda fungerar på samma sätt, för att visa en facett på webbplatsen så drar man den från den vänstra kolumnen till den högra genom det prickade ”handtaget”. Vill man justera den inbördes ordningen så gör man även det genom att dra runt dom.