Statistik

Statistik-sidan innehåller en ganska skild samling av diagram som visar allt från innehåll till besökstatistik och omslagsbildsleverantörer.

Ett stapeldiagram som visar hur många dokument av varje typ som skapats per månad.

Saga hanterar stora mängder information, dels det redaktionella innehållet som skapats men även väldigt mycket information via t.ex. OLA och Google Analytics. Tanken med statistik-sidan är att kunna sammanställa och presentera den här informationen på ett sätt som är lätt att ta till sig samtidigt som det ger en bra överblick över innehållet.

Dokument per månad
Visar hur många dokument som skapats av varje sidtyp fördelat per månad.
Dokument utifrån målgrupp
Visar hur stor del av ens innehåll som finns för den aktuella målgruppen. Om ett dokument är för flera målgrupper så räknas det flera gånger.
Dokument skapade per redaktör
Visar hur många dokument som varje redaktör har skapat.
Besökarnas enheter
Visar hur fördelningen är mellan dator, surfplatta och mobiler för den publika webbplatsen. Informationen hämtas från Google Analytics och avser de senaste 30 dagarna.
Omslagsbilder hämtade per leverantör
Visar hur många omslagsbilder som hämtats per leverantör. Informationen innehåller inte historisk data så en bild som ersatts från en annan leverantör räknas bara till den senaste leverantören.
Nya webbanvändare per månad
Visar hur många användare som har registrerat sig på webbplatsen (dvs loggat in för första gången) grupperat per månad.
Besökare utifrån åldersgrupp
Visar åldersfördelningen för webbplatsens besökare. Informationen hämtas från Google Analytics och avser de senaste 30 dagarna.

Observera

Statistik-sidan är fortfarande en väldigt ny del i Saga och kommer förhoppningsvis att byggas på med mer grafer och inställningar i framtiden. Har ni förslag på information som ni skulle vilja se sammanställd så lägg en kommentar i användarforumet eller skicka in ett förslag till supporten.