Målgrupper

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Målgrupper används för att klassificera redaktionellt material. Skillnaden mot t.ex. taggar är att man i förväg sätter upp vilka målgrupper som ska finnas och de lyfts även fram mer än vad taggarna gör.

För att skapa en ny målgrupp så använder man knappen uppe till höger i vyn. En målgrupp består endast av namnet på de språk som webbplatsen är konfigurerad för, anger man inte namnet på något språk så kommer man inte att kunna skapa målgruppen.

Varning

Om man tar bort en målgrupp så kommer den att försvinna från alla dokument som hade den vald. Detta går inte att ångra.