Bibliotek

Bibliotek i Saga baseras på de bibliotek som bibliotekskatalogen rapporterar till OLA. Man kan med andra ord inte lägga till eller ta bort bibliotek från Saga utan bara justera vissa inställningar som behövs för webbplatsen.

Översikt

Översiktsvyn lista alla bibliotek grupperade per bibliotekskatalog. Härifrån kan man redigera och skapa bibliotekssidor, ändra inställningar och öppettider samt gå till översikten av bibliotekets avdelningar.

Snabbredigering

Längst uppe till höger i översikten finns en knapp för att ”snabbredigera” inställningarna på biblioteken.

Ett antal biblioteksinställningar med snabbredigering aktiverat.

Klickar man på den knappen så går man över i ett nytt läge där man direkt kan ändra inställningar på samtliga bibliotek. Detta är speciellt användbart på nya webbplatser när man ska slå av t.ex. hämtbibliotek eller öppettider på en stor mängd bibliotek.

Observera

När man använder snabbredigering så slår ändringarna igenom direkt när man kryssar i eller ur en kryssruta. Så detta bör göras med viss försiktighet.

Inaktiva bibliotek

I nästan alla bibliotekskataloger så finns det ett antal bibliotek som dyker upp Saga men som inte ska finnas med på webbplatsen. Det kan vara magasin, skolbibliotek eller andra enheter som inte är tillgängliga för allmänheten.

Slår man av allting på dessa och inte ger dom några bibliotekssidor så kommer dom att klassas som inaktiva i Saga och flyttas längst ner i listan under en egen rubrik för att göra översikten tydligare.

Ett inaktivt bibliotek med två borttagna sidor och alla funktioner avstängda.

Bibliotekssidor

Alla bibliotek kan ha en bibliotekssidor kopplade till sig (en per språk). Dessa sidor är tänkta att användas som en presentation av biblioteket och kommer automatiskt att länkas till från t.ex. arrangemang och utställningar som sker på biblioteket och öppettidssidan.

I listan med bibliotek så ser man vilka bibliotekssidor som finns skapade på samma sätt som i den ordinarie sökfunktionen för redaktionellt innehåll, med antingen en penna för en befintlig sida eller ett plus om man vill skapa en sida på ett nytt språk.

Ett bibliotek med sidor på svenska och engelska men inte norska och finska.

I exemplet ovan så finns det en engelsk och en svensk sida för Nacka Forum bibliotek, den finska sidan ligger i papperskorgen. Vill man skapa en norsk sida så klickar man på plusset, vill man återskapa den finska sidan så klickar man på soptunnan och sen på ”Återskapa”.

Observera

Har man bara ett språk i Saga så ser man aldrig plusset i den ordinarie sökfunktionen då detta vanligtvis bara används för att skapa syskondokument på andra språk.

Se mer om hur man skapar upp bibliotekssidor under Redaktionellt innehåll.

Inställningar för bibliotek

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Har obemannade tider
Låter redaktörer lägga upp obemannade öppettider för biblioteket
Bokbuss
Markerar biblioteket som en bokbuss. Används i dagsläget endast på sidan ”Öppettider” för att istället för att visa öppettider visa en text i stil med ”Se turlista”.
Är hämtbibliotek
I vissa katalogsystem så kan man ställa in om ett bibliotek ska användas som hämtbibliotek för reservationer medan vissa saknar den funktionen. För att komma runt detta så kan man i Saga säga att ett bibliotek aldrig ska dyka upp som hämtbibliotek oavsett vad bibliotekskatalogen säger.
Har öppettider
För bibliotek som aldrig är öppna (t.ex. magasin) kan man markera att de inte har några öppettider. De kommer då att exkluderas från öppettidssidan på webbplatsen. Det går då heller inte att ändra öppettider för biblioteket.
Arrangör
För bibliotek som inte arrangerar arrangemang eller utställningar så kan man markera detta. Dessa bibliotek dyker då inte upp i kalendariet, kalender-widgetarna eller när man lägger upp nya arrangemang och utställningar.
Är sökbart

Denna inställning går inte att justera ens för administratörer men syns i översiktsvyn. Ett bibliotek som inte är sökbart kommer inte att dyka upp i sökningen eller i facetterna på webbplatsen.

Denna inställning kan endast ändras av supporten och kräver en omindexering av katalogen för att slå igenom.

Bibliotekets placering
Sätter koordinater för biblioteket. Koordinaterna används sen för att kunna visa upp en karta på bibliotekssidorna samt för att visa låntaragens närmsta bibliotek på öppettidssidan.
Mottagare av fjärrlån/inköpsförslag
Den e-postadress som ska ta emot fjärrlån/inköpsförslag. Om fältet lämnas tomt så kan inte det aktuella biblioteket väljas i formuläret för fjärrlån/inköpsförslag.
Biblioteksgrupp
Anger vilken biblioteksgrupp som biblioteket hör till. Mer information finns på sidan om Biblioteksgrupper.