Kalendertillfällen

Denna widget används för att visa information om kalenderbaserat redaktionellt material så som arrangemang och utställningar.

Kalendertillfällen listar de enskilda tillfällena för arrangemang och utställningar, detta innebär att har man ett arrangemang som är varje vardag så kommer denna widget att visa arrangemanget fem gånger med olika datum. Vill man istället visa upp de enskilda arrangemangen eller utställningarna som finns så får man använda widgeten Kalendersidor istället.

Detta är en av de Sök-widgets som finns i Saga. Då de delar väldigt mycket funktionalitet mellan varandra så finns mycket av informationen på sidan Sök-widgets.

Kalendertillfällen har idag endast en sorteringsordning och det är i datumordning med nästa tillfälle överst. I övrigt så finns det ett specialfilter för vilket datumspann som tillfällena ska vara inom.