Utställningar

Utställningar fungerar på ett liknande sätt som Arrangemang men med skillnaden att de inte inträffar vid specifika tillfällen utan pågår under en eller flera dagar, alternativt under ett biblioteks öppettider.

Tid och plats

Fliken för tid och plats

Utställningar lägger till en egen flik med information om när och var det sker. Här anges start och slutdatum för utställningen vid vilket bibliotek. Väljer man att koppla utställningen till biblioteks öppettider så kommer den bara att dyka upp i kalender-widgetarna dagar då biblioteket är öppet.

Observera

Om man väljer ett bibliotek som inte har några öppettider uppsatta och samtidigt väljer ”Använd bibliotekets öppettider” så kommer det inte gå att söka fram utställningen via kalender-widgetarna.

Specialfält

Utställningar har inga specialfält utöver fliken Tid och Plats.