Webbvyn

Webbvyn ger en kraftfull vy av webbplatsen från det administrativa gränssnittet. Utöver att kunna surfa runt på webbplatsen så tillför den ett par alternativa visningslägen och verktyg.

Redigera dokument

När man surfar runt i webbvyn och står på ett redigerbart dokument så har man möjligheten att direkt gå in och redigera dokumentet. Knappen redigera verktygsfältet ovanför webbvyn lyser upp när möjligheten ges.

Knapp för att redigera aktuell sida från webbvyn

Visningslägen

Webbvyn har möjlighet att visa webbplatsen i tre olika huvudlägen, dator, surfplatta och mobil. I lägena surfplatta och mobil så kan man även välja om det ska vara stående eller liggande orientering genom att klicka på pilen i hörnet.

Webbvyn i mobil-läge, stående Webbvyn i mobil-läge, liggande

Observera

Tanken med dessa är att ge en hint om hur innehållet kan se ut på mobila enheter, men eftersom sidan fortfarande visas i din vanliga webbläsare så kommer resultatet aldrig att helt motsvara en Android- eller iOS-enhet.

Verktyg

Visa MARC

Knapp för att visa marc-data för ett verk

Om man besöker ett verk via webbvyn så dyker en till knapp upp i verktygsfältet, ”Visa MARC”. Denna öppnar upp en dialog som visar den konverterade MARC-informationen som finns lagrad i OLA.

Knapp för att visa marc-data för ett verk

Observera

För att knappen ska visas så måste man vara nere på en specifik mediatyp på ett verk.

Dokumentstruktur

Knappen ”Dokumentstruktur” visar en hierarkisk vy över rubriknivåerna på sidan.

WCAG-validering

Knappen ”WCAG-validering” visar en panel med tillgänglighetsinformation för innehållet på den nuvarande sidan enligt WCAG 2.0 AA. Informationen baseras på projektet HTML_CodeSniffer.

Panelen med WCAG-validatorn HTML_CodeSniffer