Söka i skapat innehåll

Söksidan i Saga administrations går att komma åt från flera håll. Antingen via sök-knappen längst uppe till höger för att få upp alla dokument eller via de förfiltrerade länkarna i funktionspanelen.

Observera

Ett annat bra sätt att hitta igen rätt dokument är att använda webbvyn för att leta upp sitt dokument och sen använda redigera-knappen.

De filter som finns tillgängliga är lite annorlunda jämfört med de som besökare på webbplatsen kan använda då det här även går att få träffar på utkast, schemalagda och raderade dokument.

Sökfråga och filterinställningar för innehållssöken

Det finns även möjlighet att lägga till negativa tagg-filter på samma sätt som i widgeten Innehållslista.

Sökfråga och filterinställningar för innehållssöken

Resultatet av sökfrågan visas upp grupperat, så om en träff ges på ett svenskt dokument men det finns syskondokument ett på annat språk så läggs dessa ihop på en rad.

Till skillnad från övriga listningar så går denna att sortera om genom att klicka på kolumnrubrikerna.

Vill man härifrån redigera ett dokument så trycker man på pennan i rätt språkkolumn, vill man lägga till ett syskondokument på ett annat språk så trycker man istället på plusset.

Borttagna dokument visas upp på samma sätt som övriga dokument men istället för en penna eller ett plus så visas en ikon med en soptunna. Klickar man på soptunnan så öppnas dokumentet upp och kan därefter återskapas.