Introduktion

Gränssnittet i Saga administration

När man loggat in i Saga så möts man av följande gränssnitt.

Översiktsbild över gränssnittet i Saga

Längst upp finns toppmenyn där man enkelt kan skapa nytt innehåll, ta sig till den allmänna söksidan och fälla ut sin användarmeny. Klickar man på ikonen längst uppe till vänster så kommer man tillbaka till startsidan.

Notifikationspanelen med en ny notifikation

Till kan man se vilken användare man är inloggad som samt eventuella olästa notifieringar. Flaggan har en röd markering med antalet olästa notifieringar om sådana finns annars är den utgråad. Klickar man på flaggan så fälls panelen ut med nya och tidigare notifikationer och man kan markera dom som läst eller öppna det dokument som notifieringen rör.

Animation med menyn i normalt och ihopfällt läge

Till vänster finns funktionsmenyn anpassad efter den roll det aktuella användarkontot har. I exemplet ovan är man inloggad som redaktör.

Har man en liten skärm/en skärm med låg upplösning så kan man välja att fälla ihop funktionsmenyn genom att klicka på den mörkgrå listen i högerkanten av den.

Alla funktioner finns då fortfarande tillgängliga men man får fälla ut rubrikerna istället.

Om Saga

En webbplats byggd med Saga består av ett antal olika komponenter som har olika ansvarsområden.

Webbplatsen
Den publika delen som låntagarna besöker.
Saga administration
Den administrativa delen är den där redaktörer och administratörer kan logga in för att hantera redaktionellt material till webbplatsen.
OLA (Open Library Access)
Den bakomliggande komponenten som sköter kommunikationen med bibliotekets katalog. Ansvarar även för information om verk, bibliotek, mediatyper m.m.
Saga APIer och CDN
En samling bakomliggande komponenter som knyter samman webbplatsen, det administrativa gränssnittet och OLA. Ansvarar för lagring och sök i det redaktionella innehållet samt all typ av media så som bilder, omslagsbilder och dokument.

Vissa av dessa beskrivs mer utförligt i ordlistan.

Den här manualen fokuserar på den administrativa delen men berör även övriga delar där de går ihop.