Kalendersidor

Denna widget används för att visa information om kalenderbaserat redaktionellt material så som arrangemang och utställningar.

Kalendersidor listar de faktiska redaktionella dokumenten istället för de enskilda tillfällena, så arrangemang kommer bara att dyka upp en gång i denna widget. Vill man istället visa upp alla tillfällen för ett arrangemang eller en utställning så får man använda widgeten Kalendertillfällen istället.

Detta är en av de Sök-widgets som finns i Saga. Då de delar väldigt mycket funktionalitet mellan varandra så finns mycket av informationen på sidan Sök-widgets.

Kalendersidor påminner i mångt och mycket om widgeten Innehållslista men ersätter sorteringsvalet ”Publiceringsdatum” med ”Närmast slutdatum” samt lägger till ett nytt filter för vilket datumspann som det ska inträffa under.