Språkhantering

Språkhanteringen är en viktig del genom hela Saga, denna sida tar upp det specifikt för redaktionellt innehåll. Det finns en övergripande förklaring under allmänt om språkhantering som tar upp det mer generellt för hela Saga.

Observera

Har man endast ett språk konfigurerat så försvinner språkvalen nästan överallt och man kan då bortse från den mesta av informationen på denna sida.

Språkversioner

När man skapar ett nytt dokument i Saga så får man välja vilket språk dokumentet är på. Detta påverkar i sin tur t.ex. widgets, öppettider m.m. som används på sidan.

Dialog för att välja språk på ett nytt dokument

När man en gång valt detta så går det inte att ändra för det aktuella dokumentet utan det är låst vid det språket.