Redaktionellt innehåll

Allt material som skapas för webbplatsen, vare sig det är ett boktips, en innehållssida eller en personalsida samlar vi under begreppet ”Redaktionellt innehåll”.

Redaktionellt innehåll har ett gemensamt gränssnitt i Saga administration där vissa fält döljs eller visas beroende på vilken typ av innehåll man redigerar. De gemensamma delarna av gränssnittet gås igenom på sidan Redaktionellt gränssnitt.

De flesta typer av redaktionellt innehåll kan skapas via ”Skapa”-menyn längst uppe till vänster i Saga administration.