Avancerad sök

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Avancerad sök är vad vi kallar knappen i sökrutan som visar utökade sökalternativ som att i förhand filtrera på t.ex. mediatyper, språk, författare m.m.

På webbplatsen så delas funktionen upp i två paneler, en kompakt som visas först och en utökad som visas om besökaren väljer det. Tanken här att lägga fram de vanligaste funktionerna på den första panelen och sen utöka med fler i den andra.

Vyn som används för att konfigurera avancerad sök

För att lägga till ett filter i någon av panelerna så drar man det helt enkelt från panelen med ”Tillgängliga filter” till antingen den kompakta eller utökade panelen. Vill man justera ordningen så fungerar även det genom att dra fälten.

Observera

Det är fullt möjligt att lägga till både snabbfilter och vanliga filter av samma typ inom samma panel men dom kommer inte att leka snällt med varandra då. Av den anledningen så bör man undvika att blanda filter av samma typ. Att ha ett snabbfilter i den kompakta vyn och ett vanligt filter i den utökade fungerar däremot som förväntat.

Typer av filter

Filter fungerar på väldigt olika sätt beroende på vilka alternativ de ger.

Snabbfilter

Snabbfilter låter administratören välja ut ett antal olika förvalda värden ur en större lista, t.ex. om man vill lyfta fram ett fåtal populära mediatyper eller språk.

Ett snabbfilter och ett vanligt

När man dragit in ett snabbfilter så visas det en knapp med ett kugghjul på den raden, klickar man på knappen så får man upp en ny dialog där man kan dra och släppa de värden man vill ha.

Dialogen för att välja mediatyper till ett snabbfilter

Flervalsfilter

Filter som t.ex. språk, mediatyp, bibliotek m.fl. visas upp som en filtrerbar lista på webbplatsen. Dessa används på typer som har en känd mängd (även om språk-mängden är väldigt stor).

De speciella fåtal filter som bara har enstaka värden (Skönlitteratur/facklitteratur och målgrupp) visas upp som radioknappar.

Autocomplete-filter

Filter som t.ex. författare och ämnesord som har en extremt stor mängd värden visas upp som en textruta där man får börja skriva och så dyker filterförslagen upp allt eftersom att man skriver.

Omfångsfilter

Fält som t.ex. betyg och årtal visas upp med dubbla textrutor, en för minsta värde och en för högsta värde. Besökaren kan här välja att fylla i båda eller bara ett av fälten.

Observera

Filtret för årtal finns i två varianter, en med ett enkelt årtal och ett med omfång. Detta är av historiska skäl då Saga inte hade stöd för omfångsfilter när avancerad sök infördes. Varianten som visar ett omfång är dock att rekommendera när man sätter upp funktionen idag.