Metadata och sociala medier

Det blir mer och mer att man använder olika sociala plattformar för att dela med sig av information från ens webbplats, väldigt många bibliotek använder t.ex. Facebook eller Twitter för att hålla kontakt med sina låntagare. Det blir också viktigare och viktigare att rätt information presenteras direkt i sökmotorer som t.ex. Google och Bing.

För att göra detta så enkelt som möjligt för redaktören men samtidigt kraftfullt så skapar Saga automatiskt upp metadata enligt Open Graph-protokollet och till viss del även enligt Schema.org.

Open Graph (Facebook, Twitter, m.fl.)

Open Graph-protokollet är en väldigt välanvänd standard på internet då stora siter som t.ex. Facebook och Twitter använder sig utav den. För redaktionellt innehåll så skapar Saga automatiskt upp metadata utifrån dokumentets titel, ingress och bild.

Observera

Facebook lagrar information om en url första gången den delas och det kan ta lång tid innan en förändring i dokumentet slår igenom på Facebook. Inser man att informationen blev fel och man har uppdaterat sitt dokument i Saga så kan man använda Facebooks verktyg Sharing Debugger för att tvinga en uppdatering av innehållet.

Exempel

Följande exempel är lånat från Minabiblioteks artikel ”Att angöra en brygga”. Den metadata som Saga genererar ser ut som följande.

<meta property="og:site_name" content="Minabibliotek" />
<meta property="og:url" content="https://www.minabibliotek.se/sv/article/att-ang%C3%B6ra-en-brygga" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta property="og:title" content="Att angöra en brygga" />
<meta property="og:image" content="https://cdn1.minabibliotek.se/images/581a7eb7f09f4a0c10a4aba9" />
<meta property="og:image:secure_url" content="https://cdn1.minabibliotek.se/images/581a7eb7f09f4a0c10a4aba9" />
<meta property="og:description" content="Båtlivet är sällan jämställt. Rollerna är givna och svåra att rucka på. Både kvinnor och män skulle tjäna på en ändring. Vi sitter ju alla i samma båt så att säga. " />

Och delad på Facebook så ser det ut enligt följande.

Exempel på delad artikel på Facebook

Schema.org

Schema.org används främst av sökmotorer och andra automatiserade tjänster för att enklare förstå och koppla samman sidor på internet. Det är i grunden en typ av länkad data även om länkningen oftast inte går så djupt. Informationen påminner mycket om den som används av Open Graph-protokollet men kan innehålla mer specifik information om t.ex. böcker eller arrangemang.

Exempel

Följande exempel är återigen lånat från Minabiblioteks artikel ”Att angöra en brygga”. Den metadata som Saga genererar ser ut som följande.

<script type="application/ld+json">
  {
    "headline": "Att angöra en brygga",
    "author": [{
      "@context": "http://schema.org",
      "@type": "Person",
      "name": "Eva Petri Eriksson"
    }],
    "datePublished": "2009-07-31T05:30:00Z",
    "dateModified": "2016-11-03T00:17:52.308Z",
    "@context": "http://schema.org",
    "@type": "Article",
    "name": "Att angöra en brygga",
    "image": "https://cdn1.minabibliotek.se/images/581a7eb7f09f4a0c10a4aba9",
    "url": "https://www.minabibliotek.se/sv/article/att-ang%C3%B6ra-en-brygga",
    "description": "Båtlivet är sällan jämställt. Rollerna är givna och svåra att rucka på. Både kvinnor och män skulle tjäna på en ändring. Vi sitter ju alla i samma båt så att säga. ",
    "mainEntityOfPage": true
  }
</script>