Mediatyper

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Här kan man se de mediatyper som har identifierats på de verk som hämtats in från bibliotekskatalogen.

Det finns två visningslägen, antingen en enkel lista som sorteras utefter mediatypens prioritet alternativt en trädvy som visar även visar mediatyper som är grupperade under en förälder.

Mediatyperna har ett antal egenskaper som påverkar hur verken hanteras.

Översättning av medietypens namn
Namnet som används på webbplatsen, har man inte översatt namnen så faller Saga tillbaka till att använda originalnamnet.
Elektronisk media
Mediatyper som är markerad som elektronisk media kommer inte att hämta ut något bestånd från katalogsystemet utan frågar istället e-medialeverantörerna som är konfigurerade om de har något format för verket.
Periodika
Mediatyper som är markerade som periodika hanteras lite olika beroende på vilket katalogsystem som verket kommer ifrån. Det kan t.ex. påverka beståndsvisningen eller hur verk grupperas ihop.
Prioritet
Prioriteten avgör hur mediatyperna sorteras i t.ex. sökresultat och på fullposten. Påverkar inte vilka grupperingar som visas i sökresultatet men kan påverka vilket verk inom grupperingen som får presentera grupperingen. Består vanligtvis enbart av negativa värden så närmare noll är högre.

Det enda som går att ändra här är de översatta namnen, vill man justera något annat får man kontakta supporten.