Bildspel

Denna widget används för att visa ett roterande bildspel, används vanligtvis på startsidan eller portalsidor av olika slag.

Bilderna hämtas från bildbanken men det finns även möjlighet att direkt från widgetens inställningar ladda upp nya bilder (som då också hamnar i bildbanken).

Varje bild i bildspelet kan ha en rubrik och en bildtext samt länkas till t.ex. ett arrangemang eller en artikel för att på så sätt lyfta fram något som händer eller nytt innehåll.

Inställningar för Bildspel

Man ställer in widgeten genom att ladda upp sin bild, skriva in bildtexter m.m. och sen trycka ”Lägg till bild” för att lägga till den i bildspelet.

När en bild är tillagd i bildspelet så kan man fortfarande ändra informationen genom att klicka på knappen med en penna på den aktuella bilden. Bilden lyfts då upp till redigeringsytan där man kan ändra informationen. Viktigt här är att komma ihåg att trycka på ”OK”-knappen innan man stänger ner widgeten för att förändringarna ska sparas.

Inställningar för bild som lagts till i bildspelet

Vill man istället ta bort en bild ur bildspelet så gör man detta med knappen med soptunnan. Vill man justera ordningen så gör man det genom att ta tag i den prickade fyrkanten ute i kanten och sen dra bilden till rätt plats.

Observera

En ganska vanlig fråga som kommer upp kring bildspelet är möjligheten att tidsstyra bilderna, dvs att vissa bilder ska synas mellan vissa datum. Detta är något vi valt att inte stödja i Saga pga den komplexitet som uppstår i kombination med tidsstyrningen i publiceringssystemet.

Inställningar

Visningstid
Anger hur länge en bild ska visas innan nästa ska komma in. Anges i sekunder.
Autostart
Anger om bildspelet ska byta bilder automatiskt eller om det är upp till besökaren att använda knapparna för det.
Slumpad ordning
Anger om bilderna ska visas i den ordning som de är inlagda i widgeten eller om ordningen ska slumpas fram vid varje sidladdning.
Visa kontroller
Anger om knapparna för att byta bild och bild-indikatorn ska visas. Det går fortfarande att dra i bildspelet för att byta bild om man slår av detta.

Beskärning för mobil

Ett alternativt utsnitt för mobila enheter

Genom att klicka på knappen uppe till höger i bildrutan så ges möjligheten att specificera ett alternativt utsnitt för enheter med en väldigt liten skärm. Detta möjligör att t.ex. göra ett snävare utsnitt som fångar det viktigaste i bilden och skär bort eventuellt fluff för att göra saker tydligare. T.ex. så kan en bild på en person för webben visa hela personen medan enheter med en liten skärm kan få ett porträtt istället.

Observera

Det går i dagsläget bara att välja alternativa utsnitt från samma bild, man kan med andra ord inte välja en helt annan bild för enheter med liten skärm.

Notera också att väljer man ett alternativt utsnitt för en bild så bör samtliga bilder i bildspelet ha det.