Låntagare

Låntagaradministrationen används för att hantera låntagarnas konton i Saga. Det är ett bra hjälpmedel för att hjälpa låntagarna om de t.ex. får sin pinkod bytt eller får ett nytt lånekortsnummer.

Hitta låntagare

Sökinställningar för låntagarsöken

För att hitta åt låntagaren så finns det ett antal filter man kan använda. Enklast är så klart att använda deras lånekortsnummer men även deras låntagar-id eller alias i Saga fungerar. Deras personnummer fungerar däremot inte då Saga inte lagrar den informationen. Låntagar-ID är den interna identifieraren i bibliotekskatalogen och är oftast en sista utväg.

Fälten är inte skifteskänsliga men kräver att man stavat rätt och har skrivit in hela kortnumret/alias.

Observera

En utförligare beskrivning av Låntagar-ID finns i ordlistan.

Hantera låntagarens uppgifter

När man öppnar en låntagares uppgifter så har man möjlighet att ändra deras alias, sparade lånekort och lösenord.

Om låntagaren har aktiverat tvåfaktorsautentisering på sitt konto och har tappat bort appen så kan man slå av funktionen här.

Lånekort

Här visas de lånekort som är kopplade till låntagaren. Det går att se vilket kortnummer, vilken katalog och vilket låntagar-ID som lånekorten har.

Gör man förändringar på låntagarens lånekort (ger dom ett nytt eller byter PIN-kod) så kan man även uppdatera deras information här för att förenkla processen när dom loggar in nästa gång.

Låntagarens inloggningar

Längst ner på sidan så kan man se användarens inloggningar i systemet och vilken webbläsare som användes. Detta är väldigt bra information att delge supporten om en användare har problem efter att de har loggat in.

Observera

Låntagarens IP-nummer visas här med sista siffran alltid satt till 0. Detta för att ge en form av anonymisering men fortfarande behålla någon form av värde för felsökning.

Radera låntagarkonto

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Om en låntagare vill bli borttagen eller om de ska tas bort av någon annan anledning så finns det för administratörer en knapp för att radera låntagare när man sökt fram dom.

Varning

Detta är en mycket destruktiv funktion, alla låntagarens betyg, listor och lånekort försvinner ur Saga och kan inte återskapas. Loggar låntagaren in på nytt med sitt lånekort så kommer en ny användare att skapas istället.

Städning av inaktiva låntagare

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

När man kört sin Saga-webbplats i några år så har man med största sannolikhet byggt upp en stor mängd med låntagare som inte använder webbplatsen längre. Saga har dock fortfarande kvar information så som lånekortsnummer, listor m.m. vilket är onödigt om låntagarna i fråga inte använder webbplatsen. Det kan även vara användare som inte finns kvar i den lokala katalogen av olika anledningar.

För att underlätta den här typen av mass-städningar så finns det en funktion som kan filtrera låntagare utifrån när de senast loggade in i Saga.

Funktionen finns under den vanliga låntagaradministrationen, längst uppe till höger så finns det en knapp som heter ”Inaktiva låntagare”.

Knappen för att gå till funktionen "Inaktiva låntagare"

Väl inne i vyn så finns det ett enda filter, ”Inaktiva sedan”. Här väljer man hur länge sen det ska ha varit sen låntagarna loggade in i Saga.

Vyn för att hantera inaktiva låntagare

Innan någonting städas bort så får man upp en lista på låntagare som hittades samt datumet de senast loggade in. Man kan sen välja vilka som ska plockas bort genom att markera kryssrutan på respektive rad alternativt markera alla genom kryssrutan i rubrikraden.

När man markerat minst en låntagare så dyker ett nytt verktygsfält upp längst ner i webbläsaren där man får bekräfta borttagningen.