Flerspråkighet

Saga är byggt från grunden med flerspråkighet som en viktig komponent. Det administrativa gränssnittet finns tillgängligt på svenska, finska, engelska och bokmål medans webbplatsen även går att få på nynorska. Språket i det administrativa gränssnittet påverkar inte vilket språk man kan redigera innehållet på, det är med andra ord inga problem att redigera en engelsk sida medan gränssnittet är på svenska.

Observera

Att slå av eller på olika språk för en Saga-installation kan inte göras via gränssnittet utan måste göras av OLS. Kontakta supporten om ni vill ändra något kring detta.

Språkvalen påverkar i stort sett alla delar av Saga, allt från navigation, målgrupper och redaktionellt innehåll till mediatyper och bibliotek. Undantagen är katalogposter och omslagsbilder som är detsamma oberoende av språk.

I de flesta fall så får man ange t.ex. namn eller andra fält på flera språk direkt när man redigerar (se t.ex. målgrupper). När man skapar redaktionellt innehåll så är hanteringen däremot lite annorlunda vilket tas upp under språkhantering för redaktionellt material.