Avdelningar

Endast för administratörer

Denna funktion är endast för administratörer.

Bibliotekets avdelningar fungerar på samma sätt som biblioteken i och med att man inte kan skapa upp nya eller ta bort dom utan det baseras på den information som bibliotekssystemet lämnar ifrån sig.

Avdelningarna har en ganska begränsad användning i Saga och dyker egentligen bara upp som filter och i beståndsvisningen. Inställningarna man kan göra motsvarar detta ganska väl genom att det bara är de översatta namnen som går att ställa in.